Všeobecné informace

Řešení spotřebitelských sporů

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu: www.cak.cz.

V případě, že dojde mezi advokátem a klientem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit především vzájemnou dohodou mezi stranami, je klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu České advokátní komoře (ČAK), Kaňkův palác, Národní 16, 110 00 Praha 1. Více informací, včetně např. formuláře návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, lze nalézt na http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh klienta – spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s advokátem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy klient uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé.

Cookies

Na našich stránkách používáme pouze tzv. nezbytné a funkční cookies, které nám pomáhají zobrazovat Vám stránku správně. Soubory cookies obsahují malé množství informací a prostřednictvím webového serveru jsou ukládány do vašeho prohlížeče. Ten je pak při každé další návštěvě posílá našemu serveru, který vás takto pozná. Takto nám cookies například umožňují zaznamenat Vámi preferovaný jazyk stránky a při další návštěvě Vám ho mohou zobrazit automaticky. Nepoužíváme žádné marketingové cookies zpracovávané k tomu, aby Vám byla na různých místech internetu nabízena cílená reklama.